ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ពំនូត​បាយ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ញាត់​ម្រាមដៃ​ទាំងអស់​ទៅ​ក្នុង​មាត់១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​និយាយ​ទាំង​អាហារ​នៅក្នុង​មាត់១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​បោះ​ដុំ​បាយ​បរិភោគ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ខាំ​កាត់​ពំនូត​បាយ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឆាន់​អាហារ​បៀម​ទុល​ថ្ពាល់១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឆាន់​រលាស់ដៃ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឆាន់​ឱ្យ​ជ្រុះ​គ្រាប់​បាយ​ ​១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​លៀនអណ្ដាត១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឆាន់​ឮ​សូរ​ចបុ​ចបុ១​ ​ឮសូរ​សុ​រុ​សុ​រុ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឆាន់​ ​លិទ្ធ​ដៃ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឆាន់​លិទ្ធ​បាត្រ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឆាន់​លិទ្ធ​បបូរមាត់១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​យកដៃ​ដែល​ប្រឡាក់​អាមិស​ទៅ​ទទួល​ភាជន៍​ទឹក១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ចាក់ទឹក​លាង​បាត្រ​ទាំង​គ្រាប់​បាយ១​ ​ព្រះ​តថាគត​ទាំងឡាយ​ ​មិនបាន​សម្ដែង​ព្រះ​សទ្ធម្ម​ដល់​មនុស្ស​ដែល​មាន​ឆត្រ​ក្នុង​ដៃ​ ​និង​មនុស្ស​ដែល​មាន​ដំបង​ក្នុង​ដៃ​ ​និង​មនុស្ស​ដែល​មាន​គ្រឿង​សស្ដ្រា​និង​អាវុធ​ក្នុង​ដៃ​ ​និង​មនុស្ស​ពាក់​ទ្រនាប់​ ​ជើង​ ​ពាក់​ស្បែកជើង​ ​ឋិតនៅ​លើ​យាន​និង​លើ​ដំណេក​ ​អង្គុយ​ ​ត្របោម​ក្បាលជង្គង់​ ​ជួតក្បាល​ ​ទទូរ​ក្បាល​ ​និង​មិន​អង្គុយ​ ​លើ​ផែនដី​ ​សម្ដែងធម៌​ដល់​មនុស្ស​ដែល​អង្គុយ​នៅ​លើ​អាសនៈ​ ​មិន​អង្គុយ​លើ​អាសនៈ​ទាប​ ​សម្ដែងធម៌​ដល់​មនុស្ស​ដែល​អង្គុយ​ ​លើ​អាសនៈ​ខ្ពស់​ ​មិន​ឈរ​សម្ដែងធម៌​ដល់​មនុស្ស​ដែល​អង្គុយ
ថយ | ទំព័រទី ១២៥ | បន្ទាប់
ID: 636801536744118428
ទៅកាន់ទំព័រ៖