ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

 [​៤១៥​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ទទួល​សម្ល​ច្រើន​ ​(​ជាង​បាយ​)​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​
 [​៤១៦​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ទទួល​បិណ្ឌបាត​ឱ្យ​កំពុង​ ​ហួសពី​កណ្ដាប់​បាត្រ​ទៅ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​

​ចប់​វគ្គ​ ​ទី៣​។​


 [​៤១៧​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​បិណ្ឌបាត​ដោយ​មិន​គោរព​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​
 ​[​៤១៨​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​បិណ្ឌបាត​ងាកមើល​ពីសពាស​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​
 [​៤១៩​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​កកាយ​ ​(​បាយ​)​ ​ត្រង់​ទី​នោះ​ៗ​ ​ឆាន់​បិណ្ឌបាត​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​
 [​៤២០​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​សម្ល​ច្រើន​ ​(​ជាង​បាយ​)​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​
 [​៤២១​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ច្រម​ចុះ​អំពី​កំពូល​បាយ​ ​ឆាន់​បិណ្ឌបាត​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ ​១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៦៧ | បន្ទាប់
ID: 636801569978919350
ទៅកាន់ទំព័រ៖