ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

 [​៤២៩​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​និយាយ​ទាំង​ពំនូត​បាយ​នៅក្នុង​មាត់​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​
 [​៤៣០​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​បោះ​ដុំ​បាយ​ ​(​ទៅ​ក្នុង​មាត់​)​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​
 ​[​៤៣១​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​ខាំ​កាត់​ពំនូត​បាយ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​
 ​[​៤៣២​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​បៀម​ពំនូត​បាយ​ឱ្យ​ទុល​ថ្ពាល់​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​
 [​៤៣៣​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​រលាស់ដៃ​បណ្ដើរ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​
 [​៤៣៤​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​ធ្វើ​គ្រាប់​បាយ​ឱ្យ​ជ្រុះ​ ​រោយរាយ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​
 [​៤៣៥​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​លៀនអណ្ដាត​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​
 [​៤៣៦​]​ ​ភិក្ខុ​អាស្រ័យ​សេចក្ដី​មិន​អើពើ​ ​ឆាន់​ឮ​សូរ​ផ្ចប់​ៗ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១​ ​គឺ​ ​ទុក្កដ​។​ ​

​ចប់​ ​វគ្គទី៥​។​

ថយ | ទំព័រទី ១៦៩ | បន្ទាប់
ID: 636801571096363264
ទៅកាន់ទំព័រ៖