ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

 [​៤៦៩​]​ ​បារាជិក​សិក្ខាបទ​ណា​ ​ដែល​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​អរហន្ដ​ ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​អង្គ​នោះ​ ​ទ្រង់​ជ្រាប​ ​(​នូវ​កាលដែល​គួរ​នឹង​បញ្ញ​ត្ដ​សិក្ខាបទ​)​ ​ទ្រង់​ឃើញ​ ​(​នូវ​អំណាច​នៃ​ប្រយោជន៍​ទាំង១០​)​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ ​ព្រោះ​បច្ច័យ​ ​គឺ​សេព​មេថុនធម្ម​ ​បារាជិក​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​ទីណា​។​ ​ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នឹង​បុគ្គល​ណា​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដូចម្ដេច​។​បេ​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​បុគ្គល​ណា​បាន​នាំមក​។​ ​បារាជិក​សិក្ខាបទ​ណា​ ​ដែល​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​អរហន្ដ​ ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​អង្គ​នោះ​ ​ទ្រង់​ជ្រាប​ ​(​នូវ​កាលដែល​គួរ​នឹង​បញ្ញ​ត្ដ​សិក្ខាបទ​)​ ​ទ្រង់​ឃើញ​ ​(​នូវ​អំណាច​នៃ​ប្រយោជន៍​ទាំង១០​)​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ ​ព្រោះ​បច្ច័យ​គឺ​សេព​មេថុនធម្ម​ ​បារាជិក​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​ទីណា​។​ ​ទ្រង់​បញ្ញ​ត្ដ​ក្នុង​ក្រុង​វេសាលី​។​ ​ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នឹង​បុគ្គល​ណា​។​ ​ទ្រង់​ប្រារព្ធ​នឹង​សុទិន្ន​ភិក្ខុ​ ​ជា​កូន​នៃ​ក​លន្ទ​សេដ្ឋី​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដូចម្ដេច​។​ ​ព្រោះ​រឿង​ដែល​សុទិន្ន​ភិក្ខុ​ ​ជា​កូន​នៃ​ក​លន្ទ​សេដ្ឋី​ ​សេព​មេថុនធម្ម​នឹង​ស្ដ្រី​ ​ជា​ប្រពន្ធ​ពីដើម​។​ ​ក្នុង​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​មាន​បញ្ញ​ត្ដិ​ ​អនុ​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​ ​និង​អនុ​ប្ប​ន្ន​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​ឬទេ​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​មាន​បញ្ញ​ត្ដិ១​ ​មាន​អនុ​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ២​ ​ឯ​អនុ​ប្ប​ន្ន​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​ ​មិន​មាន​ក្នុង​សិក្ខាបទ​នោះ​ឡើយ​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​ជា​ ​សព្វ​ត្ថ​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​ ​ឬ​ជា​បទេស​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​ជាស​ព្វ​ត្ថ​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​។​ ​សិក្ខាបទ​នោះ​ ​ជា​សា​ធារ​ណ​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​ ​ឬ​ជា​អ​សា​ធារ​ណ​ប្ប​ញ្ញ​ត្ដិ​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៨១ | បន្ទាប់
ID: 636801576455189772
ទៅកាន់ទំព័រ៖