ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

 [​៧៤០​]​ ​ភិក្ខុនី​ឱ្យ​ឧបសម្បទា​ដល់​ស្ដ្រី​គ្រហស្ថ​មាន​វស្សា​គ្រប់១២ឆ្នាំ​ ​ដែល​មិនទាន់​បាន​សិក្សា​សិក្ខា​ក្នុង​ធម៌៦ប្រការ​អស់២វស្សា​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ២​ ​គឺ​ ​ក្នុង​ប្រយោគ​ដែល​កំពុង​ឱ្យ​ឧបសម្បទា​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ ​លុះ​ឱ្យ​ឧបសម្បទា​រួចហើយ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​។​
 [​៧៤១​]​ ​ភិក្ខុនី​ឱ្យ​ឧបសម្បទា​ដល់​ស្ដ្រី​គ្រហស្ថ​មាន​វស្សា​គ្រប់១២ឆ្នាំ​ ​ហើយ​បាន​សិក្សា​សិក្ខា​ក្នុង​ធម៌៦ប្រការ​អស់២វស្សា​ហើយ​ ​តែ​សង្ឃ​មិនទាន់​បាន​សន្មត​ឱ្យ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ២​ ​គឺ​ ​ក្នុង​ប្រយោគ​ដែល​កំពុង​ឱ្យ​ឧបសម្បទា​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​ទុក្កដ​ ​លុះ​ឱ្យ​ឧប​ស្ប​ទា​រួចហើយ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ​បាចិត្ដិយៈ​។​
 ​[​៧៤២​]​ ​ភិក្ខុនី​ ​ឱ្យ​ឧប​ស្ប​ទា​ដល់​សិក្ខមានា​ជា​សហជីវិនី​ ​(​កូនសិស្ស​)​ ​ហើយ​មិន​បង្រៀន​ដោយខ្លួនឯង​ ​ឬមិន​ឱ្យ​គេ​បង្រៀន​អស់២វស្សា​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១​ ​គឺ​បាចិត្ដិយៈ​។​ ​
 [​៧៤៣​]​ ​ភិក្ខុនី​មិន​តាម​បម្រើ​ភិក្ខុ​នី​ជា​ប​វត្ដិ​នី​ដែល​បំបួស​ ​(​ខ្លួន​)​ ​អស់២វស្សា​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១​ ​គឺ​បាចិត្ដិយៈ​។​
 [​៧៤៤​]​ ​ភិក្ខុនី​ឱ្យ​ឧបសម្បទា​ដល់​សិក្ខមានា​ជា​សហជីវិនី​ហើយ​ ​មិន​នាំ​យក​ទៅ​ខ្លួនឯង​ ​ឬមិន​ឱ្យ​គេ​នាំ​យក​ទៅ​ ​ត្រូវ​អាបត្ដិ១​ ​គឺ​បាចិត្ដិយៈ​។​ ​

​ចប់​ ​គ​ព្ភិ​នី​វគ្គ​ ​ជាគម្រប់៧​។​

ថយ | ទំព័រទី ៣០៤ | បន្ទាប់
ID: 636801645686969603
ទៅកាន់ទំព័រ៖