ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

ឧទ្ទាន​នៃ​ក​តិ​បុច្ឆា​វារៈ​នោះ​ ​ដូច្នោះ​


​[​៨៦០​]​ ​និយាយ​ពី​អាបត្ដិ១​ ​កង​នៃ​អាបត្ដិ១​ ​វត្ថុ​ដែល​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​វិនិច្ឆ័យ​ហើយ១​ ​អាបត្ដិ​ ​៧​ ​យ៉ាង១​ ​និង​កង​នៃ​អាបត្ដិ៧ទៀត១​ ​វត្ថុ​ដែល​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​វិនិច្ឆ័យ​ហើយ៧ទៀត១​ ​អគារវៈ១​ ​គារវៈ​ជា​មូល១​ ​វត្ថុ​ដែល​ព្រះអង្គ​ទ្រង់​វិនិច្ឆ័យ​ហើយ៦ទៀត​ ​១​ ​វិ​បត្ដិ​ ​១​ ​សមុដ្ឋាន​ ​(​នៃ​អាបត្ដិ​)​១​ ​វិវាទមូល១​ ​អនុវាទ​មូល១​ ​សារាណីយ​ធម៌១​ ​ភេទ​ករ​វត្ថុ១​ ​អធិករណ៍១​។​ ​សមថៈ៧​ ​ដែល​លោក​ពោល​ហើយ​ ​រួម​ជា​បទ១៧នេះឯង​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣៧៨ | បន្ទាប់
ID: 636801695572972919
ទៅកាន់ទំព័រ៖