ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

[​៨៧៣​]​ ​សួរ​ថា​ ​សមុដ្ឋាន​ដែល​ប្រកបដោយ​កាយ​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ទ្រង់​ឃើញ​នូវ​ធម៌​គ្មាន​ទីបំផុត​ ​មានព្រះហឫទ័យ​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​សត្វលោក​ ​ទ្រង់​ឃើញ​នូវ​វិវេក​ធម៌​ ​បាន​សម្ដែង​ហើយ​ថា​ ​អាបត្ដិ​ប៉ុន្មាន​ ​ដែល​តាំង​ឡើង​អំពី​កាយ​នោះ​ ​បពិត្រ​លោកអ្នក​ឈ្លាស​ក្នុង​វិភង្គ​ ​ខ្ញុំ​សូម​សួរ​សមុដ្ឋាន​ ​ដែល​កើតអំពី​កាយ​នោះ​ ​សូម​លោក​ឆ្លើយ​មក​។​ ​ឆ្លើយ​ថា​ ​សមុដ្ឋាន​ដែល​ប្រកបដោយ​កាយ​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ទ្រង់​ឃើញ​នូវ​ធម៌​គ្មាន​ទីបំផុត​ ​មានព្រះហឫទ័យ​ជា​ប្រយោជន៍​ ​ដល់​សត្វលោក​ ​ទ្រង់​ឃើញ​នូវ​វិវេក​ធម៌​ ​បាន​សម្ដែង​ហើយ​ថា​ ​អាបត្ដិ​ដែល​តាំង​ឡើង​អំពី​កាយ​នោះ​ ​មាន៥កង​។​ ​បពិត្រ​លោកអ្នក​ឈ្លាស​ក្នុង​វិភង្គ​ ​ខ្ញុំ​នឹង​ប្រាប់​នូវ​សមុដ្ឋាន​ ​ដែល​កើតឡើង​អំពី​កាយ​នុ៎ះ​ ​ដល់​លោក​។​ ​សមុដ្ឋាន​ដែល​ប្រកបដោយ​វាចា​ ​ព្រះមានព្រះភាគ​ ​ទ្រង់​ឃើញ​នូវ​ធម៌​គ្មាន​ទីបំផុត​ ​មានព្រះហឫទ័យ​ជា​ប្រយោជន៍​ ​ដល់​សត្វលោក​ ​ទ្រង់​ឃើញ​នូវ​វិវេក​ធម៌​ ​បាន​សម្ដែង​ហើយ​ថា​ ​អាបត្ដិ​ប៉ុន្មាន​ ​ដែល​តាំង​ឡើង​អំពី​វាចា​នោះ​ ​បពិត្រ​លោកអ្នក​ឈ្លាស​ក្នុង​វិភង្គ​ ​ខ្ញុំ​សូម​ ​សួរ​សមុដ្ឋាន​ដែល​កើតអំពី​វាចា​នោះ​ ​សូម​លោក​ឆ្លើយ​មក​។​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៣៩២ | បន្ទាប់
ID: 636801699781983661
ទៅកាន់ទំព័រ៖