ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១២

​ឧទ្ទាន​នៃ​រាជ​វគ្គ​នោះ​ ​ដូច្នេះ​


​[​១៦០​]​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ចូល​ទៅកាន់​ព្រះរាជវាំង១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​រើស​រតនវត្ថុ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​មិនបាន​លា​ភិក្ខុ​ផងគ្នា​ ​ហើយ​ចូល​ទៅកាន់​ស្រុក១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឱ្យ​គេ​ធ្វើ​បំពង់ម្ជុល១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឱ្យ​គេ​ធ្វើ​គ្រែ១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឱ្យ​គេ​ធ្វើ​គ្រែ​ ​ញាត់​ដោយ​សំឡី១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឱ្យ​គេ​ធ្វើ​សំពត់​និសីទនៈ​ ​១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ឱ្យ​គេ​ធ្វើ​សំពត់​គ្រប​កម​ឬ​ដំបៅ១រឿង​ភិក្ខុ​ឱ្យ​គេ​ធ្វើ​សំពត់ងូត​ទឹកភ្លៀង១​ ​រឿង​ភិក្ខុ​ប្រើប្រាស់​ចីវរ​ប៉ុនគ្នា​នឹង​ចីវរ​ព្រះ​សុគត​។​ ​

​ចប់​បាចិត្ដិយៈ​ ​៩២​ ​តែ​ប៉ុណ្ណេះ​។​
​ឧទ្ទាន​នៃ​វគ្គ​ទាំងនោះ​ ​ដូច្នេះ​


​[​១៦១​]​ ​វគ្គ​ទាំងនោះ​ ​មាន៩​ ​គឺ​ ​មុសាវាទ​វគ្គ១​ ​ភូតគាម​វគ្គ១​ ​ឱវាទ​វគ្គ១​ ​ភោជន​វគ្គ១​ ​អចេលក​វគ្គ១​ ​សុរា​បាណក​វគ្គ១​ ​សប្បា​ណ​ក​វគ្គ១​ ​សហធម្មិក​វគ្គ១​ ​រាជ​វគ្គ១​។​
ថយ | ទំព័រទី ៩៧ | បន្ទាប់
ID: 636801522164264508
ទៅកាន់ទំព័រ៖