ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ១៥

មិនដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​ទឹកដោះជូរ​ ​មិនដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​ទឹកដោះខាប់​ ​មិនដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​ទឹកដោះ​រាវ​ ​ក្នុង​សម័យ​នោះ​ ​ដល់​នូវ​ការរាប់​ ​ត្រឹមតែ​ថា​ទឹកដោះថ្លា​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ​ម្នាល​ចិត្តៈ​ ​ការបាន​នូវ​ឱឡារិក​អត្តភាព​ ​ក្នុង​សម័យ​ណា​ ​សម័យ​នោះ​ ​មិនដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​បាន​នូវ​មនោ​មយ​អត្តភាព​ ​មិនដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​បាន​នូវ​អរូប​អត្តភាព​ទេ​ ​ក្នុង​សម័យ​នោះ​ ​ដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​បាន​ត្រឹមតែ​ឱឡារិក​អត្តភាព​ប៉ុណ្ណោះ​។​ ​ម្នាល​ចិត្តៈ​ ​ការបាន​នូវ​ ​មនោ​មយ​អត្តភាព​។​បេ​។​ ​ការបាន​នូវ​អរូប​អត្តភាព​ ​ក្នុង​សម័យ​ណា​ ​សម័យ​នោះ​ ​មិនដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​បាន​នូវ​ឱឡារិក​អត្តភាព​ ​មិនដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​បាន​នូវ​មនោ​មយ​អត្តភាព​ទេ​ ​ក្នុង​សម័យ​នោះ​ ​ដល់​នូវ​ការរាប់​ថា​ ​បាន​ត្រឹមតែ​អរូប​អត្តភាព​ប៉ុណ្ណោះ​ ​ក៏​យ៉ាងនោះ​ឯង​។​ ​ម្នាល​ចិត្តៈ​ ​សំដី​ទាំងនេះ​ឯង​ ​ជា​ឈ្មោះ​សម្រាប់​លោក​ ​ជា​ភាសា​សម្រាប់​លោក​ ​ជា​វោហារ​របស់​លោក​ ​ជា​បញ្ញត្តិ​ក្នុង​លោក​ ​តថាគត​ ​រមែង​ពោល​ដែរ​ ​តែ​មិន​ប៉ះពាល់​ដោយ​សេចក្តី​ប្រកាន់​ទេ​។​
ថយ | ទំព័រទី ១៥៧ | បន្ទាប់
ID: 636811827820592427
ទៅកាន់ទំព័រ៖