ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ២២

កាលមុន​ខ្លួន​អ្នក​ទៅទៀត​ ​មាន​ពួក​សមណព្រាហ្មណ៍​ក្នុង​លោក​ ​មាន​តបកម្ម​ ​ប្រហែល​នឹង​អាយុ​ទាំងអស់​របស់​អ្នក​។​ ​ពួក​សមណព្រាហ្មណ៍​នោះ​ ​ដឹង​យ៉ាងនេះ​ថា​ ​ឋាន​ដទៃ​ជាទី​រលាស់ខ្លួន​ចេញ​ចាក​ទុក្ខ​ ​តទៅទៀត​ ​មាន​ ​ឋាន​ដទៃ​ ​ជាទី​រលាស់ខ្លួន​ចេញ​ចាក​ទុក្ខ​ ​តទៅទៀត​ ​មាន​ ​ថា​ឋាន​ដទៃ​ ​ជាទី​រលាស់ខ្លួន​ចេញ​ចាក​ទុក្ខ​ ​តទៅទៀត​ ​មិន​មាន​ ​ឋាន​ដទៃ​ជាទី​រលាស់ខ្លួន​ចេញ​ចាក​ទុក្ខ​ ​តទៅទៀត​ ​មិន​មាន​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ ​ព្រោះហេតុនោះ​ ​បាន​ជា​ខ្ញុំ​និយាយ​នឹង​លោក​យ៉ាងនេះ​ ​លោក​មិនឃើញ​នូវ​ឋាន​ដទៃ​ ​ជាទី​រលាស់ខ្លួន​ចេញ​ចាក​ទុក្ខ​ ​តទៅទៀត​ទេ​ ​លោក​ជា​អ្នកមាន​ចំណែក​នៃ​សេចក្តី​លំបាក​ ​និង​សេចក្តី​ចង្អៀតចង្អល់​តែមួយ​យ៉ាង​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ ​ប្រសិនបើ​លោក​ប្រកាន់​ផែនដី​ ​ឈ្មោះថា​ដេក​នៅ​ក្បែរ​ខ្ញុំ​ ​ឈ្មោះថា​ ​ដេក​ត្រាំ​នៅក្នុង​វត្ថុ​របស់ខ្ញុំ​ ​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​លោក​តាម​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​របស់ខ្ញុំ​ ​ឲ្យ​លោក​ជា​មនុស្ស​ថោកទាប​ក៏បាន​។​ ​មួយវិញទៀត​ ​ប្រសិនបើ​លោក​ប្រកាន់​ទឹក​ ​ភ្លើង​ ​ខ្យល់​ ​ពពួកសត្វ​ ​ទេវតា​ ​ប​ជា​បតិ​ទេវរាជ​ ​ព្រហ្ម​ ​ឈ្មោះថា​ដេក​នៅ​ក្បែរ​ខ្ញុំ​ ​ឈ្មោះថា​ ​ដេក​ត្រាំ​នៅក្នុង​វត្ថុ​របស់ខ្ញុំ​ ​ខ្ញុំ​នឹង​ធ្វើ​លោក​តាម​សេចក្តី​ប្រាថ្នា​របស់ខ្ញុំ​ ​ឲ្យ​លោក​ជា​មនុស្ស​ថោកទាប​ក៏បាន​។​ ​ម្នាល​ព្រហ្ម​ ​តថាគត​ ​ក៏​ដឹង​ហេតុនេះ​ដែរ​។​ ​ប្រសិនបើ​តថាគត​ប្រកាន់​ផែនដី​ ​ឈ្មោះថា​ដេក​នៅ​ក្បែរ​អ្នក​ ​ឈ្មោះថា​ ​ដេក​ត្រាំ​នៅក្នុង​
ថយ | ទំព័រទី ៣៦៧ | បន្ទាប់
ID: 636824962104963547
ទៅកាន់ទំព័រ៖