ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៣

 [​៣៥៧​]​ ​អាបត្ដិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​ដែល​និយាយ​ថា​ ​អ្នក​ចូរ​ដឹង​នូវ​វត្ថុ​នេះ​ ​អ្នក​ចូរ​ឱ្យ​នូវ​វត្ថុ​នេះ​ ​អ្នក​ចូរ​នាំមក​នូវ​វត្ថុ​នេះ​ ​អាត្មា​ត្រូវការ​ដោយ​វត្ថុ​នេះ​ ​អ្នក​ចូរ​ធ្វើ​នូវ​វត្ថុ​នេះ​ឱ្យ​សមគួរ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​មិនបាន​ក្លែង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ភ្លាត់​ស្មារតី​ ​ដល់​ភិក្ខុ​កាល​មិនដឹង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដើម​បញ្ញ​ត្ដិ​។​ ​

​សិក្ខាបទ​ទី១​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ៣៥២ | បន្ទាប់
ទៅកាន់ទំព័រ៖