ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 [​១១១​]​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​(​ភិក្ខុ​ដែល​ឆាន់​បរម្បរ​ភោជន​)​ក្នុង​សម័យ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​បាន​កំណត់​ ​(​បរម្បរ​ភោជន​ដល់​ភិក្ខុ​ឯទៀត​)​ ​ហើយ​ឆាន់​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ពីរបី​អង្គ​ឆាន់​ជាមួយគ្នា​ក្នុង​ទី​ដែលគេ​និមន្ត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆាន់​តាមលំដាប់​លំដោយ​ដែលគេ​និមន្ត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​អ្នកស្រុក​ទាំងអស់​និមន្ត​ ​ហើយ​ឆាន់​ក្នុង​ទីណា​មួយ​ក្នុង​ស្រុក​នោះ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ប្រជុំជន​ទាំងអស់​និមន្ត​ ​ហើយ​ឆាន់​ក្នុង​ទីណា​មួយ​ក្នុង​ប្រជុំជន​នោះ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែលគេ​និមន្ត​ហើយ​ពោល​ថា​ ​អាត្មា​នឹង​ទទួល​តែ​ចង្ហាន់​ ​(​ដែល​បាន​មក​ដោយ​ត្រាច់​បិណ្ឌបាត​)​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ឆាន់​និច្ចភត្ត​ ​សលាកភត្ត​ ​បក្ខិ​ក​ភត្ត​ ​ឧបោសថិកភត្ត​ ​បា​ដិ​បទិក​ភត្ត​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ឆាន់​ភោជន​ទាំងពួង​ក្រៅពី​ភោជន៥យ៉ាង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ជា​ខាងដើម​បញ្ញត្តិ​។​

​សិក្ខាបទ​ទី៣​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ១០៩ | បន្ទាប់
ID: 636786937842218204
ទៅកាន់ទំព័រ៖