ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 [​១៥៥​]​ ​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ភិក្ខុ​ក៏​សំគាល់​ថា​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ហើយ​ចូល​ទៅ​សម្រេចការ​អង្គុយ​ក្នុង​ត្រកូល​ដែល​មាន​ជន​តែ​ពីរ​នាក់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ ​ហើយ​ចូល​ទៅ​សម្រេចការ​អង្គុយ​ក្នុង​ត្រកូល​ដែល​មាន​ជន​តែ​ពីរ​នាក់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិនមែន​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ហើយ​ចូល​ទៅ​សម្រេចការ​អង្គុយ​ក្នុង​ត្រកូល​ដែល​មាន​ជន​តែ​ពីរ​នាក់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​មិនមែន​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​មិនមែន​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​មិនមែន​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ភិក្ខុ​ក៏​សំគាល់​ថា​មិនមែន​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​។​
 [​១៥៦​]​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​ដែល​អង្គុយ​ក្នុង​ផ្ទះ​ធំ​ ​មិន​លះ​ហត្ថបាស​នៃ​មេទ្វារ​ ​ឬ​ធរណី​ ​ដល់​ភិក្ខុ​អង្គុយ​ក្នុង​ផ្ទះ​តូច​ ​មិន​ហួស​មេដំបូល​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​ភិក្ខុ​ជា​គំរប់​ពីរ​អង្គុយ​នៅ​ផង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​អង្គុយ​នៅ​ ​តែ​ជន​ទាំងពីរ​នាក់​គេ​ចេញទៅ​ហើយ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​អង្គុយ​នៅជា​មួយ​នឹង​ជន​ទាំងពីរ​នាក់​ជា​បុគ្គល​មិន​មាន​រាគៈ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​អង្គុយ​នៅក្នុង​ផ្ទះ​ ​ដែល​មិនមែន​ជា​ផ្ទះ​សម្រាប់​ដេក​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដើម​បញ្ញត្តិ​។​

​សិក្ខាបទ​ទី៣​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ១៦៤ | បន្ទាប់
ID: 636786963373718522
ទៅកាន់ទំព័រ៖