ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 [​២៤០​]​ ​វារៈ​ដែល​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​ ​(​ក្នុង​សិក្ខាបទ​នេះ​មាន៩យ៉ាង​)​ ​គឺ​ភិក្ខុ​បាន​ធ្វើ​កប្ប​ពិន្ទុ​ ​ហើយ​ប្រើប្រាស់១​ ​កប្ប​ពិន្ទុ​ខូចខាត​ទៅ១​ ​កន្លែង​ដែល​ធ្វើ​កប្ប​ពិន្ទុ​គ្រាំគ្រា​ទៅ១​ ​ភិក្ខុ​ដេរ​ចីវរ​ដែល​មិនបាន​ធ្វើ​កប្ប​ពិន្ទុ​ភ្ជាប់​ជាមួយនឹង​ចីវរ​ដែល​បាន​ធ្វើ​កប្ប​ពិន្ទុ​ហើយ១​ ​ចីវរ​ដែល​ប៉ះ​ដោយ​បំណះ​ថ្មី១​ ​ចីវរ​ដែល​ដាក់​អនុវាត​ថ្មី១​ ​ចីវរ​ចាស់​ប្រក់​ថែម​ថ្មី១​ ​ភិក្ខុ​ឆ្កួត១​ ​ភិក្ខុ​ដើម​បញ្ញត្តិ១​។​

​សិក្ខាបទ​ទី៨​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ២៤០ | បន្ទាប់
ID: 636787566930840015
ទៅកាន់ទំព័រ៖