ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

សត្វ​(​តិរច្ឆាន​)​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​មិនមែន​សត្វ​ ​(​តិរច្ឆាន​)​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​មិនមែន​សត្វ​ ​(​តិរច្ឆាន​)​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិនមែន​សត្វ​(​តិរច្ឆាន​)​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​ឡើយ​។​
 [​២៥២​]​ ​វារៈ​ដែល​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​ ​(​ក្នុង​សិក្ខាបទ​នេះ​មាន៦យ៉ាង​)​ ​គឺ​ភិក្ខុ​មិន​ក្លែង១​ ​មិន​មានស្មារតី១​ ​មិនដឹង១​ ​មិន​ប៉ង​នឹង​សម្លាប់១​ ​ភិក្ខុ​ឆ្កួត១​ ​ភិក្ខុ​ដើម​បញ្ញត្តិ១​។​

​សិក្ខាបទ​ទី១​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ២៥១ | បន្ទាប់
ID: 636787572315728013
ទៅកាន់ទំព័រ៖