ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

មិន​លះបង់​ទិដ្ឋិ​នោះ​ទេ​។​ ​(​ឥឡូវនេះ​)​ ​សង្ឃ​សូ​ត្រ​សម​នុ​ភា​សន​កម្មចំពោះ​ភិក្ខុ​ឈ្មោះ​នេះ​ ​ដើម្បីឲ្យ​លះបង់​ទិដ្ឋិ​នោះ​ហើយ​។​ ​ការ​សូ​ត្រ​សម​នុ​ភា​សន​កម្មចំពោះ​ភិក្ខុ​ឈ្មោះ​នេះ​ ​ដើម្បីឲ្យ​លះបង់​ទិដ្ឋិ​នោះ​ ​គួរ​ដល់​លោក​ដ៏​មាន​អាយុ​អង្គ​ណា​ ​លោក​ដ៏​មាន​អាយុ​អង្គ​នោះ​ត្រូវ​ស្ងៀម​ ​មិន​គួរ​ដល់​លោក​ដ៏​មាន​អាយុ​អង្គ​ណា​ ​លោក​ដ៏​មាន​អាយុ​អង្គ​នោះ​ត្រូវ​និយាយឡើង​។​ ​សង្ឃ​សូ​ត្រ​សម​នុ​ភា​សន​កម្មចំពោះ​ភិក្ខុ​ឈ្មោះ​នេះ​ដើម្បីឲ្យ​លះបង់​ទិដ្ឋិ​នោះ​ហើយ​។​ ​ការ​សូ​ត្រ​សម​នុ​ភា​សន​កម្ម​នេះ​ ​គួរ​ដល់​សង្ឃ​ ​ហេតុ​នោះ​សង្ឃ​ស្ងៀម​។​ ​ខ្ញុំ​ចាំទុក​នូវ​សង្ឃកម្ម​នេះ​ដោយ​អាការ​ស្ងៀម​នៅ​យ៉ាងនេះ​។​
 [​២៨៤​]​ ​ភិក្ខុ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​ ​ក្នុង​ខណៈ​ចប់​ញត្តិ​។​ ​ភិក្ខុ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​ទាំងឡាយ​ ​ក្នុង​ខណៈ​ចប់​កម្មវាចា​ពីរ​ ​(​លើក​)​។​ ​ភិក្ខុ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​ក្នុង​ខណៈ​ចប់​កម្មវាចា​ស្រេច​។​
 [​២៨៥​]​ ​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​តែ​មិន​លះបង់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​តែ​មិន​លះបង់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​កម្ម​មិន​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​តែ​មិន​លះបង់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​
ថយ | ទំព័រទី ២៨៦ | បន្ទាប់
ID: 636787600509610611
ទៅកាន់ទំព័រ៖