ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

ភិក្ខុ​ណា​ដែល​សង្ឃ​លើក​វត្ត​(​១​)​ ​ហើយ​សង្ឃ​មិនបាន​ហៅ​ចូលពួក​ទេ​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​ហៅថា​មិន​ធ្វើតាម​ធម៌​។​ ​ពាក្យ​ថា​ ​ជាមួយនឹង​ ​(​ភិក្ខុ​)​ ​មិន​លះបង់​ទិដ្ឋិ​នោះ​ ​គឺជា​មួយ​នឹង​(​ភិក្ខុ​)​ ​ដែល​មិន​លះបង់​នូវ​ទិដ្ឋិ​នោះ​ឲ្យ​ដាច់​ស្រឡះ​។​ ​ពាក្យ​ថា​ ​បរិភោគ​រួម​ក្តី​(​២​)​ ​សេចក្តី​ថា​ ​ដែល​ហៅថា​ ​បរិភោគ​រួម​ ​គឺ​បរិភោគ​រួមមាន​ពីរ​យ៉ាង​ ​បរិភោគ​រួម​ដោយ​អាមិសៈ១​ ​បរិភោគ​រួម​ដោយ​ធម៌១​។​ ​ដែល​ហៅថា​ ​បរិភោគ​រួម​ដោយ​អាមិសៈ​នោះ​គឺ​ ​ភិក្ខុ​ឲ្យ​អាមិសៈ​ ​(​ដល់​ភិក្ខុ​នោះ​ក្តី​)​ ​ទទួល​អាមិសៈ​អំពី​ភិក្ខុ​នោះ​ក្តី​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ដែល​ហៅថា​ ​បរិភោគ​រួម​ដោយ​ធម៌​ ​គឺ​ភិក្ខុ​សំដែងធម៌​ ​(​ដល់​ភិក្ខុ​នោះ​)​ក្តី​ ​ឲ្យ​ ​(​ភិក្ខុ​នោះ​)​សំដែងធម៌​ឲ្យ​ស្តាប់​ក្តី​។​ ​ភិក្ខុ​សំដែងធម៌​ ​(​ដល់​ភិក្ខុ​នោះ​)​ក្តី​ ​ឲ្យ​(​ភិក្ខុ​នោះ​)​សំដែងធម៌​ឲ្យ​ស្តាប់​ក្តី​ ​ដោយបទ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​រាល់​ៗ​បទ​។​ ​ភិក្ខុ​សំដែងធម៌​ ​(​ដល់​ភិក្ខុ​នោះ​)​ក្តី​ ​ឲ្យ​(​ភិក្ខុ​នោះ​)​សំដែងធម៌​ឲ្យ​ស្តាប់​ក្តី​ ​ដោយ​អក្ខរៈ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​រាល់​ៗ​អក្ខរៈ​។​ ​ពាក្យ​ថា​ ​នៅ​រួម​ក្តី​ ​គឺ​ភិក្ខុ​
​(​១​)​ ​គឺ​ភិក្ខុ​ដែល​សង្ឃ​លើក​វត្ត​ ​ដោយ​សូត្រ​ញត្តិ​ចតុត្ថកម្ម​វាចា​ ​ព្រោះ​ភិក្ខុ​នោះ​មិនឃើញ​អាបត្តិ​ ​មិន​សំដែង​អាបត្តិ​ ​មិន​លះបង់​ទិដ្ឋិ​ ​ហៅថា​ ​ភិក្ខុ​ដែល​សង្ឃ​លើក​វត្ត​ ​ឯ​រូប​ភិក្ខុ​នោះ​ ​មិន​ត្រូវ​បរិភោគ​រួម​នឹង​សង្ឃ​ឡើយ​។​ ​សេចក្តី​ពិស្តារ​ក្នុង​កម្ម​ក្ខន្ធ​កៈ​ ​គម្ពីរ​ចុល្ល​វគ្គ​ ​។​ ​(​២​)​ ​បរិភោគ​ ​ក្នុង​ទីនេះ​ចំពោះ​យក​ការសេពគប់​ ​។​
ថយ | ទំព័រទី ២៩០ | បន្ទាប់
ID: 636787602272411437
ទៅកាន់ទំព័រ៖