ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 [​២៩៧​]​ ​វារៈ​ដែល​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​ ​(​ក្នុង​សិក្ខាបទ​នេះ​មាន៤យ៉ាង​)​ ​គឺ​ភិក្ខុ​ដឹង​ថា​ ​សមណុទ្ទេស​នោះ​ ​សង្ឃ​មិនបាន​ឲ្យ​វិនាស១​ ​ភិក្ខុ​ដឹង​ថា​សមណុទ្ទេស​នោះ​ ​លះបង់​ទិដ្ឋិ​នោះ​ហើយ១​ ​ភិក្ខុ​ឆ្កួត១​ ​ភិក្ខុ​ដើម​បញ្ញត្តិ១​។​

​សិក្ខាបទ​ទី១០​ ​ចប់​។​
​សប្បា​ណ​ក​វគ្គទី៧​ ​ចប់​។​


​ឧទាន​នៃ​សប្បា​ណ​ក​វគ្គ​នោះ​ ​មាន១០សិក្ខាបទ​នេះ​គឺ​
 សញ្ចិ​ច្ច​វធ​សិក្ខាបទ១​ ​សប្បា​ណ​សិក្ខាបទ១​ ​ឧក្កោ​សិក្ខាបទ១​ ​ទុ​ដ្ឋុ​ល​ឆា​ទន​សិក្ខាបទ១​ ​ឩនវីសតិ​សិក្ខាបទ១​ ​សត្ថ​សិក្ខាបទ១​ ​សំវិធាន​សិក្ខាបទ១​ ​អរិ​ដ្ឋ​ក​សិក្ខាបទ១​ ​ឧក្ខិ​ត្ត​សិក្ខាបទ១​ ​កណ្ឌ​ក​សិក្ខាបទ១​។​
ថយ | ទំព័រទី ៣០៥ | បន្ទាប់
ID: 636787609145944581
ទៅកាន់ទំព័រ៖