ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 ​[​៣៣៩​]​ ​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ហើយ​មិន​ឲ្យ​ឆន្ទៈ​ ​ក្រោក​ចាក​អាសនៈ​ចៀសចេញ​ទៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ហើយ​មិន​ឲ្យ​ឆន្ទៈ​ ​ក្រោក​ចាក​អាសនៈ​ចៀសចេញ​ទៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​កម្ម​មិន​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ហើយ​មិន​ឲ្យ​ឆន្ទៈ​ ​ក្រោក​ចាក​អាសនៈ​ចៀសចេញ​ទៅ​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​។​ ​កម្ម​មិន​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​កម្ម​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​(​ហើយ​មិន​ឲ្យ​ឆន្ទៈ​ ​ក្រោក​ចាក​អាសនៈ​ចៀសចេញ​ទៅ​)​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​កម្ម​មិន​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​កម្ម​មិន​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​កម្ម​មិន​ប្រកបដោយ​ធម៌​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​។​
 [​៣៤០​]​ ​វារៈ​ដែល​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​ ​(​ក្នុង​សិក្ខាបទ​នេះ​មាន៩យ៉ាង​)​ ​គឺ​ភិក្ខុ​ទៅ​ ​ដោយ​គិតថា​ ​សេចក្តី​បង្កហេតុ​ក្តី​ ​សេចក្តី​ប្រកួត​ប្រកាន់​ក្តី​ ​សេចក្តី​ប្រកាន់​ខុសគ្នា​ក្តី​ ​សេចក្តី​ទាស់ទែង​ក្តី​ ​នឹង​មានដល់​សង្ឃ១​ ​ភិក្ខុ​ទៅ​ដោយ​គិតថា​ ​ការ​បែកធ្លាយ​នៃ​សង្ឃ​ក្តី​ ​ការ​ប្រេះឆា​នៃ​សង្ឃ​ក្តី​ ​នឹង​មាន១​ ​ភិក្ខុ​ទៅ​ដោយ​គិតថា​ ​សង្ឃ​នឹង​ធ្វើ​កម្ម​មិន​ប្រកបដោយ​ធម៌​ក្តី​ ​នឹង​ធ្វើ​កម្ម​ជាពួក​ក្តី​ ​នឹង​ធ្វើ​កម្ម​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​មិន​គួរ​ដល់​កម្ម​ក្តី១​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៣៤៣ | បន្ទាប់
ID: 636787634797871787
ទៅកាន់ទំព័រ៖