ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​អ្នក​ទាំងឡាយ​គប្បី​សំដែង​ឡើង​នូវ​សិក្ខាបទ​នេះ​យ៉ាងនេះ​ថា​ ​ភិក្ខុ​បើទុកជា​សង្ឃ​បាន​សន្មត​ហើយ​ ​កាលបើ​ព្រះអាទិត្យ​អស្តង្គត​ហើយ​ ​ទៅ​ប្រដៅ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​
 [​៤៤​]​ ​ដែល​ហៅថា​ ​សង្ឃ​បាន​សន្មត​នោះ​ ​គឺ​សង្ឃ​សន្មត​ដោយ​ញត្តិ​ចតុត្ថកម្ម​វាចា​។​ ​ត្រង់​ពាក្យ​ថា​ ​ព្រះអាទិត្យ​អស្តង្គត​ហើយ​ ​សេចក្តី​ថា​ ​ព្រះអាទិត្យ​លិច​ចុះ​ហើយ​។​ ​ពួក​ស្រី​ដែល​បាន​ឧបសម្បទា​ក្នុង​ជំនុំ​សង្ឃ​ពីរ​ចំណែក​ ​ហៅថា​ភិក្ខុនី​។​ ​ពាក្យ​ថា​ ​ប្រដៅ​ ​សេចក្តី​ថា​ ​ភិក្ខុ​ប្រដៅ​ភិក្ខុនី​ដោយ​គរុ​ធម៌៨ក្តី​ ​ដោយ​ធម៌​ដទៃ​ក្តី​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​
 [​៤៥​]​ ​ព្រះអាទិត្យ​អស្តង្គត​ហើយ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ ​អស្តង្គត​មែន​ ​ហើយ​ទៅ​ប្រដៅ​ ​(​ភិក្ខុនី​)​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ព្រះអាទិត្យ​អស្តង្គត​ហើយ​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ហើយ​ទៅ​ប្រដៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ព្រះអាទិត្យ​អស្តង្គត​ហើយ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិនទាន់​អស្តង្គត​ ​ហើយ​ទៅ​ប្រដៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ភិក្ខុ​ប្រដៅ​ភិក្ខុនី​ដែល​ឧបសម្បទា​ហើយ​ក្នុង​ជំនុំ​សង្ឃ​មួយ​ចំណែក​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ព្រះអាទិត្យ​មិនទាន់​អស្តង្គត​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​អស្តង្គត​ហើយ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ព្រះអាទិត្យ​មិនទាន់​អស្តង្គត​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ព្រះអាទិត្យ​មិនទាន់​អស្តង្គត​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិនទាន់​អស្តង្គត​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​អ្វី​ឡើយ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៤២ | បន្ទាប់
ID: 636786891092054247
ទៅកាន់ទំព័រ៖