ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 ​[​៥០​]​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ភិក្ខុនី​ដែល​បាន​ឧបសម្បទា​ហើយ​ ​ថា​បាន​ឧបសម្បទា​មែន​ ​ហើយ​ចូល​ទៅដល់​លំនៅ​របស់​ភិក្ខុនី​ ​ហើយ​ប្រដៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​វៀរលែងតែ​មាន​សម័យ​។​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ក្នុង​ភិក្ខុនី​ដែល​បាន​ឧបសម្បទា​ហើយ​ ​ចូល​ទៅដល់​លំនៅ​របស់​ភិក្ខុនី​ ​ហើយ​ប្រដៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​វៀរលែងតែ​មាន​សម័យ​។​ ​ភិក្ខុនី​ឧបសម្បទា​ហើយ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ ​មិនទាន់​បាន​ឧបសម្បទា​ទេ​ ​ហើយ​ចូល​ទៅដល់​លំនៅ​របស់​ភិក្ខុនី​ ​ហើយ​ប្រដៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​វៀរលែងតែ​មាន​សម័យ​។​ ​ភិក្ខុ​ប្រដៅ​ភិក្ខុនី​ដោយ​ធម៌​ដទៃ​ ​(​ក្រៅពី​គរុ​ធម៌​)​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ភិក្ខុ​ប្រដៅ​ភិក្ខុនី​ដែល​បាន​ឧបសម្បទា​ក្នុង​សង្ឃ​តែមួយ​ចំណែក​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ក្នុង​ស្រី​មិនទាន់​បាន​ឧបសម្បទា​ ​ថា​បាន​ឧបសម្បទា​ហើយ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ក្នុង​ស្រី​ដែល​មិនទាន់​បាន​ឧបសម្បទា​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ក្នុង​ស្រី​ដែល​មិនទាន់​បាន​ឧបសម្បទា​ ​ថា​មិនទាន់​ឧបសម្បទា​មែន​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​អ្វី​ឡើយ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៤៨ | បន្ទាប់
ID: 636786893182163795
ទៅកាន់ទំព័រ៖