ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 [​៩១​]​ ​ខ្លួន​មិន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ហើយ​បរិភោគ​អាវ​ស​ថ​បិណ្ឌបាត​ឲ្យលើស​ពី​កំណត់​នោះ​ទៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ខ្លួន​មិន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ភិក្ខុ​មាន​សេចក្តី​សង្ស័យ​ ​ហើយ​បរិភោគ​អាវ​ស​ថ​បិណ្ឌបាត​ឲ្យលើស​ពី​កំណត់​នោះ​ទៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ខ្លួន​មិន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មាន​ជម្ងឺ​ ​ហើយ​ឆាន់​អាវ​ស​ថ​បិណ្ឌបាត​ឲ្យលើស​ពី​កំណត់​នោះ​ទៅ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​។​ ​ខ្លួន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មិន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ខ្លួន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​ខ្លួន​មាន​ជម្ងឺ​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​មាន​ជម្ងឺ​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​ឡើយ​។​
[​៩២​]​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​មាន​ជម្ងឺ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​មិន​មាន​ជម្ងឺ​ឆាន់​តែម្តង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ដើរទៅ​ក្តី​ ​ដើរមក​ក្តី​ ​ហើយ​ឆាន់​(​១​)​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ជន​ជា​ម្ចាស់​ទាន​គេ​និមន្ត​ឲ្យ​ឆាន់​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ឆាន់​បិណ្ឌបាត​ដែលគេ​តាក់តែង​ចំពោះ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ឆាន់​បិណ្ឌបាត​ដែលគេ​តាក់តែង​មិនដល់​មួយ​ចំអែត​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​ព្រោះ​ឆាន់​ភោជន​ទាំងពួង​ក្រៅពី​ភោជន៥យ៉ាង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ជា​ខាងដើម​បញ្ញត្តិ​។​

​សិក្ខាបទ​ទី១​ ​ចប់​។​


​(​១​)​ ​បាន​ដល់​ភិក្ខុ​មានដំណើរ​ចេញពី​ស្រុក១ទៅ​ស្រុក១​ ​ចម្ងាយផ្លូវ​ទៅ​មួយថ្ងៃ​ ​មក​មួយថ្ងៃ​ ​ថ្ងៃទី​មួយ​ទៅ​ឆាន់​ម្តង​ ​ថ្ងៃទី​ពីរ​ត្រឡប់មកវិញ​ឆាន់​ម្តង​ទៀត​។​
ថយ | ទំព័រទី ៨៨ | បន្ទាប់
ID: 636786909164447929
ទៅកាន់ទំព័រ៖