ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 [​១០២​]​ ​គណ​ភោជន​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​គណ​ភោជន​មែន​ ​ហើយ​បរិភោគ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​វៀរលែងតែ​មាន​សម័យ​។​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ក្នុង​គណ​ភោជន​ហើយ​ឆាន់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​វៀរលែងតែ​មាន​សម័យ​។​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ក្នុង​គណ​ភោជន​ថា​ ​មិនមែន​គណ​ភោជន​ ​ហើយ​ឆាន់​ ​ត្រូវអាបត្តិ​បា​ចិ​ត្តិ​យ​ ​វៀរលែងតែ​មាន​សម័យ​។​ ​មិនមែន​គណ​ភោជន​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​គណ​ភោជន​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​មិនមែន​គណ​ភោជន​ ​ភិក្ខុ​សង្ស័យ​ ​ត្រូវអាបត្តិ​ទុក្កដ​។​ ​មិនមែន​គណ​ភោជន​ ​ភិក្ខុ​សំគាល់​ថា​ ​មិនមែន​គណ​ភោជន​ ​មិន​ត្រូវអាបត្តិ​។​
 [​១០៣​]​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​មាន​សម័យ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ពីរ​ឬ​បី​អង្គ​ដែល​ឆាន់​ជាមួយគ្នា​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ដែល​ត្រាច់​ទៅ​ដើម្បី​បិណ្ឌបាត​ ​ហើយ​ប្រជុំ​គ្នា​ឆាន់​ក្នុង​ទី​ជាមួយគ្នា​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ឆាន់​និច្ចភត្ត​ ​សលាកភត្ត​ ​បក្ខិ​ក​ភត្ត​ ​ឧបោសថិកភត្ត​ ​បា​ដិ​បទិក​ភត្ត​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ឆាន់​ភោជន​ទាំងពួង​ក្រៅពី​ភោជន៥យ៉ាង​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ជា​ខាងដើម​បញ្ញត្តិ​។​

​សិក្ខាបទ​ទី២​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ៩៩ | បន្ទាប់
ID: 636786913566539714
ទៅកាន់ទំព័រ៖