ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤០

​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​សេចក្តី​សម្បូរណ៍​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​បណ្តា​សេចក្តី​សម្បូរណ៍​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ ​សេចក្តី​សម្បូរណ៍​ធម៌​នុ៎ះ​ ​ប្រសើរ​ជាង​។​

​ចប់​ ​សន្ថា​រ​វគ្គ​ ​ទី៤​។​


 [​៤០៨​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្តេច​។​ ​គឺ​ការ​ឈ្លាសវៃ​ ​ក្នុង​សមាបត្តិ​ ​១​ ​ការ​ឈ្លាសវៃ​ ​ក្នុង​កិច្ច​ចេញ​ចាក​សមាបត្តិ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​ ​
 [​៤០៩​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្តេច​។​ ​គឺ​ភាព​នៃ​ចិត្តត្រង់​ ​១​ ​ភាព​នៃ​ចិត្តទន់​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទំាង​ឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​ ​នេះឯង​។​
 [​៤១០​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្តេច​។​ ​គឺ​ខន្តិ​ ​១​ ​សោរ​ច្ចៈ​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​
 [​៤១១​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​នេះ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាង​។​ ​ធម៌​ពីរ​យ៉ាង​ ​តើ​ដូចម្តេច​។​ ​គឺ​សំដី​ពីរោះ​ ​១​ ​ការ​ទទួលរាក់ទាក់​ ​១​។​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ធម៌​ទាំងឡាយ​ ​មាន​ពីរ​យ៉ាងនេះ​ឯង​។​
ថយ | ទំព័រទី ២១២ | បន្ទាប់
ID: 636852759660079542
ទៅកាន់ទំព័រ៖