ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤០

 ​[​១៣១​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ណា​ ​សំដែង​នូវ​សភាព​មិនមែន​ជា​ធម៌​ ​ថា​ជា​ ​ធម៌​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ភិក្ខុ​ទាំងនោះ​ ​ឈ្មោះថា​ប្រតិបត្តិ​ ​ដើម្បី​មិនជា​គុណ​ដល់​ជន​ច្រើន​ ​ដើម្បី​មិនជា​សុខ​ ​ដល់​ជន​ច្រើន​ ​ដើម្បី​មិនជា​ប្រយោជន៍​ ​ដល់​ជន​ច្រើន​ ​ដើម្បី​មិនជា​គុណ​ ​ដើម្បី​ ​សេចក្ដីទុក្ខ​ ​ដល់​ទេវតា​ ​និង​មនុស្ស​ទាំងឡាយ​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ភិក្ខុ​ទាំងនោះ​ ​រមែង​បាន​ ​នូវ​បាប​ច្រើន​ ​មិន​តែប៉ុណ្ណោះ​ ​ភិក្ខុ​នោះ​ ​ឈ្មោះថា​ ​ធ្វើ​ព្រះ​សទ្ធម្ម​នេះ​ ​ឲ្យ​អន្ដរធាន​ទៅ​។​
 [​១៣២​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ណា​ ​សំដែង​នូវ​ធម៌​ថា​មិនមែន​ជា​ធម៌​។​ ​បេ​។​ ​សំដែង​នូវ​សភាព​មិនមែន​វិន័យ​ ​ថា​ជា​វិន័យ​។​ ​បេ​។​ ​សំដែង​នូវ​វិន័យ​ ​ថា​មិនមែន​ជា​វិន័យ​។​ ​បេ​។​ ​សំដែង​នូវ​ពាក្យ​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​មិន​សំដែង​ ​មិន​ពោល​សោះ​ ​ថា​ជា​ពាក្យ​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​បាន​សំដែង​ ​បាន​ពោល​ហើយ​។​ ​បេ​។​ ​សំដែង​នូវ​ពាក្យ​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​បាន​សំដែង​ ​បាន​ពោល​ហើយ​ ​ថា​ជា​ពាក្យ​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​មិន​សំដែង​ ​មិន​ពោល​ទេ​។​ ​បេ​។​ ​សំ​ដែ​នូវ​វត្ត​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​មិន​សន្សំ​សោះ​ ​ថា​ជាវ​ត្ត​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​បាន​សន្សំ​ហើយ​។​ ​បេ​។​ ​សំដែង​នូវ​វត្ត​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​បាន​សន្សំ​ហើយ​ ​ថា​ជាវ​ត្ត​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​មិន​សន្សំ​ទេ​។​ ​បេ​។​ ​សំដែង​នូវ​សិក្ខាបទ​ ​ដែល​ព្រះ​តថាគត​ ​មិន​បញ្ញត្ត​សោះ​ ​
ថយ | ទំព័រទី ៤៣ | បន្ទាប់
ID: 636852710321457534
ទៅកាន់ទំព័រ៖