ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤០

​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នកមាន​ប្រាជ្ញា​ច្រើន​ ​ស្រេចនឹង​ ​នាង​ខេមា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នកមាន​ឫទ្ធិ​ ​ស្រេចនឹង​នាង​ឧប្បល​វណ្ណា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នក​ទ្រទ្រង់​វិន័យ​ ​ស្រេចនឹង​នាង​បដាចារា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​ជា​ធម្ម​ក​ថិ​កា​ ​ស្រេចនឹង​នាង​ធម្ម​ទិ​ន្នា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នកមាន​ឈាន​ ​ស្រេចនឹង​នា​ងន​ន្ទា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នកមាន​ព្យាយាម​បរិបូណ៌​ ​ស្រេចនឹង​ ​នាង​សោ​ណា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នកមាន​ទិព្វចក្ខុ​ ​ស្រេចនឹង​នាង​សកុ​លា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​បាន​ត្រាស់​ដឹង​រហ័ស​ ​ស្រេចនឹង​នាង​ភទ្ទា​កុណ្ឌល​កេសា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នក​រឭក​ឃើញ​បុព្វេ​និវាស​ ​ស្រេចនឹង​ ​នាង​ភទ្ទា​កបិ​លា​នី​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នក​បាន​អភិញ្ញា​ដ៏​ធំ​ ​ស្រេច​នឹង​ភទ្ទា​ក​ច្ចា​នា​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នក​ទ្រទ្រង់​ចីវរ​ដ៏​សៅហ្មង​ ​ស្រេចនឹង​នាង​កិសា​គោតមី​។​ ​ពួក​ភិក្ខុនី​ ​អ្នកមាន​សទ្ធា​ស៊ប់​ ​ស្រេចនឹង​ ​នាង​សិគាល​មាតា​។​

​ចប់​ ​វគ្គ​ ​ទី៥​។​


 [​១៥១​]​ ​ម្នាល​ភិក្ខុ​ទាំងឡាយ​ ​បណ្តា​ពួក​ឧបាសក​អ្នក​ដល់​សរណៈ​ជាបឋម​ ​ដែល​ជា​ ​សាវក​ ​របស់​តថាគត​ ​ស្រេចនឹង​ត​បុស្ស​ពាណិជ​ ​និង​ភល្លិ​ក​ពាណិជ​ ​ប្រសើរ​ជាងគេ​។​ ​ពួក​ ​ឧបាសក​ ​ជា​ទាយក​ ​(​អ្នកឲ្យ​ទាន​)​ ​ស្រេចនឹង​សុទត្ត​គហបតី​ ​គឺ​អនាថបិណ្ឌិក​សេដ្ឋី​។​ ​ពួក​ ​ឧបាសក​ ​ជា​ធម្មកថិក​ ​ស្រេចនឹង​ចិត្ត​គហបតី​ ​ដែល​នៅក្នុង​ស្រុក​មច្ឆិ​ក​សណ្ឌៈ​។​
ថយ | ទំព័រទី ៥៦ | បន្ទាប់
ID: 636852714915570302
ទៅកាន់ទំព័រ៖