ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៤៦

​តាំងនៅ​ក្នុង​បា​រិច​រិយា​នុ​ត្ត​រិយៈ​ ​ចំរើន​នូវ​អនុ​ស្ស​តានុ​ត្ត​រិយៈ​ ​ដែល​ប្រកបដោយ​វិវេក​ ​ដ៏​ក្សេម​ ​ជា​គ្រឿង​ឲ្យ​ដល់​និព្វាន​ផង​ ​ពួក​ជន​នោះ​ ​រីករាយ​ក្នុង​សេចក្តី​មិន​ប្រហែស​ ​មាន​បញ្ញា​ចាស់​ ​សង្រួម​ហើយ​ក្នុង​សីល​ ​រមែង​ដឹង​នូវ​អមត​និព្វាន​ ​ដែល​ជាទី​រលត់ទុក្ខ​ ​តាមកាល​ដ៏​គួរ​។​ ​

​ចប់​ ​អនុ​ត្ត​រិយ​វគ្គ​ ​ទី៣​។​
​ឧទ្ទាន​នៃ​អនុ​ត្ត​រិយ​វគ្គ​នោះ​គឺ​ ​


​ព្រះ​ដ៏​មាន​ព្រះ​ភាគ​ ​ទ្រង់​គង់​ជិត​សាម​គ្រាម​ ​១សូត្រ​ ​អ​បរិ​ហា​និ​យ​ធម៌​ ​១សូត្រ​ ​ភ័យ​ជា​ឈ្មោះ​របស់​កាម​ជាដើម​ ​១សូត្រ​ ​ភិក្ខុ​អាច​ទំ​លាយ​ភ្នំ​ហិមពាន្ត​ ​១សូត្រ​ ​ភិក្ខុ​រមែង​ស្អាត​ ​១សូត្រ​ ​ព្រះ​មហា​ក​ច្ចា​នៈ​ ​១សូត្រ​ ​សម័យ​ ​២សូត្រ​ ​ឧទាយិ​ត្ថេ​រ​ ​១សូត្រ​ ​អនុ​ត្ត​រិយៈ​ ​១សូត្រ​។​
ថយ | ទំព័រទី ១០១ | បន្ទាប់
ID: 636854008270115951
ទៅកាន់ទំព័រ៖