ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៥

​ហេតុ​នោះ​ ​បាន​ជា​សម្បុរ​របស់ខ្ញុំ​ប្រាកដ​ដូច្នោះ​ ​ផល​សម្រេច​ដល់​ខ្ញុំ​ ​ក្នុង​វិមាន​នេះ​ផង​ ​ភោគៈ​ទាំងឡាយ​ណា​នីមួយ​ ​ជាទី​គាប់ចិត្ត​ ​ភោគៈ​ទាំងនោះ​ ​ក៏​កើតឡើង​ដល់​ខ្ញុំ​ផង​ ​ដោយ​បុណ្យ​នោះ​ ​ទើប​ខ្ញុំ​មាន​អានុភាព​រុងរឿង​យ៉ាងនេះ​ ​ទាំង​សម្បុរ​របស់ខ្ញុំ​ ​ក៏​ភ្លឺច្បាស់​សព្វ​ទិស​ដោយ​បុណ្យ​នោះ​។​

​ចប់​ ​សុ​និ​ក្ខិ​ត្ត​វិមាន​ ​ទី១១​។​
​ឧទ្ទាន​


​និយាយ​អំពី​រឿង​បុរស​កំសត់​ ​២​ ​លើក​ ​រឿង​បុរស​ធ្វើ​វិហារ​ទាន​ ​២​ ​លើក​ ​រឿង​បុរស​ស៊ីឈ្នួល​ ​១​ ​រឿង​នាយ​គោបាល​ ​១​ ​រឿង​សេះ​កណ្ឋ​កៈ​ ​១​ ​រឿង​អនេក​វណ្ណ​ទេវបុត្រ​ ​១​ ​រឿង​មដ្ឋ​កុណ្ឌ​លី​ ​១​ ​រឿង​សេរិ​ស្ស​កវិ​មាន​ ​១​ ​រឿង​សុ​និ​ក្ខិ​ត្ត​វិមាន​ ​១​។​

​ចប់​ ​បុរិស​វគ្គ​ ​ទី៧​។​
ចប់​ ​ភាណវារៈ​ ​ទី៤​។​

ថយ | ទំព័រទី ១៩១
ID: 636866346328162505
ទៅកាន់ទំព័រ៖