ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ៥៦

 ​[​៩១​]​ ​ខន្ធ​ ​៥​ ​ខ្ញុំ​កំណត់​ដឹង​ហើយ​ ​ខន្ធ៥​ ​មាន​ឫសគល់​ដាច់​ហើយ​ ​ជាតិ​សំសារ​អស់ហើយ​ ​ភព​ថ្មីទៀត​ ​(​របស់ខ្ញុំ​ ​)​មិន​មាន​ក្នុង​កាល​ឥឡូវនេះ​។​

​សាមិ​ទត្ត​ត្ថេ​រ​។​


​ឧទ្ទាន​


​និយាយ​អំពី​សមិតិ​គុត្ត​ត្ថេ​រ​ ​១​ ​កស្សប​ត្ថេ​រ​ ​១​ ​សី​ហត្ថេ​រ​ ​១​ ​នី​ត​ត្ថេ​រ​ ​១​ ​សុ​នា​គ​ត្ថេ​រ​ ​១​ ​នា​គិ​ត​ត្ថេ​រ​ ​១​ ​ប​វិ​ដ្ឋ​ត្ថេ​រ​ ​១​ ​អ​ជ្ជុ​នៈ​ជា​ឥសី​ ​១​ ​ទេវ​សភ​ត្ថេ​រ​ ​១​ ​សាមិ​ទត្ត​ត្ថេ​រ​ ​មាន​កំឡាំង​ច្រើន​ ​១​។​

​ចប់​ ​នវម​វគ្គ​។​

ថយ | ទំព័រទី ១៦៤ | បន្ទាប់
ID: 636866455402801218
ទៅកាន់ទំព័រ៖