ព្រះត្រៃបិដក ភាគ ០៤

 [​៧៣​]​ ​អាបត្តិ​មិន​មានដល់​ភិក្ខុ​ដែល​មាន​សម័យ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​មិនបាន​បបួល​ភិក្ខុនី​ហើយ​ដើរទៅ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ភិក្ខុនី​បបួល​ ​តែ​ភិក្ខុ​មិនបាន​បបួល​ ​ដល់​ភិក្ខុ​និង​ភិក្ខុនី​ដែល​ទៅ​ដោយ​ខុស​សង្កេត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ដែល​ទៅ​ ​(​ជាមួយនឹង​ភិក្ខុនី​)​ ​ដោយមាន​សេចក្តី​អន្តរាយ​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ឆ្កួត​ ​ដល់​ភិក្ខុ​ជា​ខាងដើម​បញ្ញត្តិ​។​

​សិក្ខាបទ​ទី៧​ ​ចប់​។​

ថយ | ទំព័រទី ៦៨ | បន្ទាប់
ID: 636786900869803503
ទៅកាន់ទំព័រ៖